ĐỒNG HỒ

TÌM VỚI GOOGLE

http://i801.photobucket.com/albums/yy293/giang1974/P1010129.jpg

Nghe nhạc truyền thống

TỪ ĐIỂN ONLINE

MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ

TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN

TRUYỆN CƯỜI

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_1076.jpg CIMG3596.jpg CIMG3607.jpg CIMG3613.jpg CIMG3590.jpg CIMG3579.jpg CHUC_MUNG_GIANG_SINH.swf THAN_GUI_THCS_XUAN_VIEN.swf CIMG0045.jpg IMG_3356.jpg IMG_3350.jpg P1070719.jpg P1070708.jpg FILE0008.jpg Trong_dong_yen_lap.jpg Gifbig_5412190574231.gif Ai_yeu_Bac_Ho_Chi_Minh_hon_chung_em_nhi_dong__Dang_cap_nhat_NCT_3291614379.mp3 Ho_Chi_Minh_dep_nhat_ten_Nguoi.swf 0.Tinh_ta_bien_bac_dong_xanh.swf 0.Tinh_ta_bien_bac_dong_xanh.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2012-2013 THẮNG LỢI MỚI

  Tuyên ngôn độc lập

  Mùa xuân Yên Lập

  Gốc > Bài viết > Văn bản ngành > Văn bản nhà trường >

  SKKN-Vai trò cuat hiệu trưởng THCS trong CT XHHGD

    Ơ

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN LẬP

  TRƯỜNG THCS XUÂN VIÊN

  ==============

   

   

   ĐỀ TÀIVAI TRÒ CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS VỚI CÔNG TÁC XHHGD Ở ĐỊA PHƯƠNG

  HỌ TÊN: Hoàng Đức Giang

  CHỨC VỤ: Hiệu trưởng

        Năm học: 2007 - 2008
    

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN LẬP

  TRƯỜNG THCS XUÂN VIÊN

  ==============

   

   ĐỀ TÀIVAI TRÒ CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS VỚI CÔNG TÁC XHHGD Ở ĐỊA PHƯƠNG

  HỌ TÊN: Hoàng Đức Giang

  CHỨC VỤ: Hiệu trưởng

        Năm học: 2007 - 2008

  LỜI CẢM ƠN

  Tôi xin gửi lời các bạn đồng nghiệp nhất là các thầy cô giáo, Hội cho mẹ học sinh trường trung học cơ sở Xuân Viên và UBND xã Xuân Viên -  Yên Lập - Phú Thọ đã tận tình giúp đỡ cung cấp thông tin, số liệu và tạo điều kiện để giúp tôi tìm hiểu thực tiễn trong quá trình nghiên cức và làm đề tài.

  Vì thời gian và năng lực có hạn nên mặc dù đã cố gắng hết sức mình, song đề tài của tôi chắc còn nhiều sai sót. Tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến quý báu của các thầy cô giáo và các bạn.

  Tôi xin chân thành cảm ơn! Hoàng Đức Giang                TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU THAM KHẢO

  I. VĂN KIỆN HỘI NGHỊ BCHTW LẦN 2 KHÓA VIII NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HÀ NỘI 1997.

  2. HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ GIÁO DỤC - NXBGD - HÀ NỘI 1990.

  3. XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC GIÁO DỤC NXBGD HÀ NÔI 997.

  4. ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG HỌC - NXBGD - 2002.

  5. LUẬT GIÁO DỤC - NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - HÀ NÔI 1998.

  6. HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM.

                    

  Mục lục

  PHẦN I : Mở đầu:

  I - Lý do lựa chon đề tài:

  1. Cơ sở lý luận.

  2. Cơ sở thực tiễn.

  II - Đối tượng và mục đích nghiên cứu:

  1. Đối tượng nghiên cứu.

  2. Mục đích nghiên cứu.

  III - Giả thuyết khoa học.

  IV - Nhiệm vụ nghiên cứu:

  V - Địa bàn và khách thể nghiên cứu:

  1. Địa bàn nghiên cứu:

  2. Khách thể nghiên cứu:

  VI - Phương pháp nghiên cứu:

  PHẦN II : Nội dung

  I - Chương 1: Cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứu:

  1. Khái quát chung về xã hội hóa giáo dục (XHHGD).

  2. Vai trò của gia đình trong công tác XHHGD.

  3. Vai trò của nhà trường trong công tác XHHGD.

  4. Vai trò của các lực lượng xã hội trong công tác XHHGD.

  5. Mối quan hệ giữa NT - GD - XH trong công tác XHHGD.

  6. Vai trò của Hiệu trưởng trường THCS trong công tác XHHGD.

  II - Chương II: Giải pháp:

  PHẦN III: Kết luận:

  Kết luận.

  PHẦN I: MỞ ĐẦU

  I - Lý do chọn đề tài:

  1. Cơ sở lý luận:

  Giáo dục và đào tạo có một vị trí và vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển của đất nước, của xã hội. Phát triển sự nghiệp giáo dục được Đảng và Nhà nước ta coi là quốc sách hàng đầu. Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII đã khẳng định: “…Khoa học và giáo dục đóng vai trò then chốt trong toàn bộ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, là động lực đưa đất nước thoát ra khỏi nghèo nàn lạc hậu, vươn lên trình độ tiên tiến của Thế giới”.

  Trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội thì con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Việc đầu tư cho con người chính là việc đầu tư cho sự  phát triển. Nhất là trong xã hội ngày nay là xã hội hiện đại - xã hội đang tiến tới một xã hội của sự học tập. Tinh thần giáo dục cho mọi người, giáo dục thường xuyên, giáo dục suốt đời ngày càng được thể hiện phổ biến hơn trong xã hội.

  Việc học tập không chỉ đáp ứng yêu cầu công ăn việc làm của cá nhân người lao động mà việc học tập cần được tiến hành để nâng cao dân trí cơ sở cho sự phát triển của xã hội. Như thế mỗi người cần phải đi học, học thường xuyên và học xuốt đời.

  Trong xã hội hiện đại, giáo dục không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội, của mỗi gia đình và từng cá nhân người học. Những biến đổi thường xuyên và mau lẹ của xã hội cũng như bản thân giáo dục, việc học tập trở thành một nhu cầu thường xuyên, suốt đời của mỗi thành viên xã hội, đòi hỏi toàn xã hội phải quan tâm và nỗ lực cùng hợp tác mới giải quyết tốt được các vấn đề của giáo dục. Chính vì lẽ đó mà chúng ta phải làm tốt công tác xã hội giáo dục.

  Xã hội hóa cống tác giáo dục là một tư tưởng lớn của Đảng và Nhà nước ta. Nó là đúc kết từ hàng ngàn năm lịch sử mà cha ông ta đã để lại. Nó được xây dựng trên cơ sở truyền thống hiếu học, đề cao sự học và chăm lo việc học hành của nhân dân ta. Tư tưởng đó cũng mang tính chất của thời đại nó được thể hiện trong cách làm giáo dục của các nước ở trong khu vực cũng như ở trên Thế giới.

  Ngày nay các hình thức xã hội tham gia cùng làm giáo dục ngày càng phát triển phong phú và da dạng. Nó đã góp một phần không nhỏ giải quyết những vấn đề cụ thể, những vấn đề khó khăn và tạo điều kiện cần thiết để làm giáo dục. Xã hội hóa công tác giáo dục là giải pháp phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế nhiều thành phần, theo cơ chế trị trường có sự quả lý của Nhà nước, thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nươc. Góp phần vào việc giải quyết những khó khăn của từng địa phương, của từng ngành học, cấp học. Làm cho giáo dục phục vụ ngày càng tốt hơn các mục tiêu kinh tế - xã hội địa phương.

  Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta đối với sự nghiệp giáo dục đã khẳng đinh: “…Phát triển giáo dục là sự nghiệp của toàn xã hội, của Nhà nước và của mỗi cộng đồng, của từng gia đình và của mỗi công dân. Kết hợp tốt giáo dục học đường với gia đình, giáo dục xã hội, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Người lớn làm gương cho trẻ noi theo, phát động phong trào rộng khắp toàn dân học tập, người người đi học, học ở trường và tự học suốt đời, người biết day người chưa biết, người biết nhiều dạy người biết ít, mỗi người phải không ngừng nâng cao trình độ học vấn chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển các hình thức giáo dục từ xa. Tiếp tục đa dạng hóa các loại hình giáo dục và các loại hình trường lớp với đòi hỏi của tình hình mới, với nhu cầu học tập của tuổi trẻ và của toàn xã hội” (1).

  Không những thế giáo dục còn là sự nghiệp của quần chúng, do đó cần phát huy đầy đủ dân chủ XHCN, xây dựng thật tốt mối quan hệ giữa thầy với thầy, giữa thầy với trò, giữa trò với trò, giữa cán bộ các cấp, giữa nhà trường và nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đó. Do vậy xã hội hóa giáo dục đòi hỏi phải thu hút được đông đảo các lực lượng xã hội khác nhau tham gia vào các hoạt động đa dạng của giáo dục. Tạo ra môi trường thuận lợi cho sự nghiệp phát triển giáo dục. Có thể nói rằng trọng tâm của xã hội hóa giáo dục ở đây là vần đề đầu tư. Có xã hội hóa giáo dục thì mới có thể huy động được các nguồn đầu tư trong xã hội cho giáo dục.

  Ngày nay với sự bùng nổ thông tin làm tầm mắt con người vươn xa. Mở rộng với mức độ phi thường, tạo tiền đề cho sự phát triển mau lẹ của khoa học - công nghệ và cùng với điều này là sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Sự xâm nhập, sự hòa trộn của làn sóng văn minh thứ ba có thể giúp các nước đang phát triển đi tắt, nhanh chóng tiếp cận những gì tiên tiến nhất của thế giới. Sự phát triển và mặt trái của nó đòi hỏi nhân loại phải hướng tới sự phát triến bền vững. Trong bối cảnh một Thế giới đầy  biến động và năng động như vậy, giáo dục nở lên với vai trò đăc biệt trong sự phát triển. Điều này đã được khẳng định trong quốc sách của nhiều nước. Sự phát triển kinh tế - xã hội tác đông, thúc đẩy làm biến đổi và phát triển giáo dục. Giáo dục cung cấp nền tảng dân trí, nguồn nhân lực với hàm lượng chất xám ngày càng cao và các nhân cách, nhân văn cho sự phát triển kinh tế và phát triển các lĩnh vực khác của xã hội. Để thực hiện được sự mệnh cao cả này thì giáo dục phải định hướng phát triển như thế nào cho phù hợp với xu thế phát triển của xã hội và xã hội hóa công tác giáo dục xã giúp giải quết những vấn đề còn băn khoăn trăn trở đó.

  Trong nhà trường THCS, Hiệu trưởng là người trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý các hoạt động giáo dục trong nhà trường, Là người chịu trách nhiệm với cấp triên, với ngành giáo dục, với địa phương với xã hội hóa giáo dục ở địa phương cấp xã (phưởng) thì Hiệu trưởng là hạt nhân quan trọng, là nhân tố tích cực, là người tham mưu đề xuất các giải pháp và cũng là người tổ chức kết phối hợp các lực lượng xã hội - gia đình - nhà trường làm giáo dục.

  Vì vậy trong công tác xã hội hóa giáo dục ở cấp xã (phường), vai trò của người Hiệu trưởng trường THCS là rất cần thiết và quan trọng, nó có ý nghĩa quyết định đến công tác xã hội hóa giáo dục ở địa phương.

  Xuất phát từ những lý do trên tôi chọn đề tài này để nghiên cức. Qua nghiên cứu, tìm hiểu và qua đề tài nay tôi muốn phần nào biết được thực trạng của công tác xã hội hóa giáo dục ở địa phương. Để từ đó có thể đưa ra được một số biện pháp để đầy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục.

  2. Cơ sở thực tiễn:

  Trường THCS Xuân Viên là một cã thuộc vùng miền núi khó khăn nằm ở phía Tây của huyện Yên Lập. Một phần tiếp giáp với huyện Cẩm Khê, trường được tách ra độc lập từ trường Phổ thông cơ sở từ năm 1996. Trải qua 12 năm hoạt động trường đã bắt đầu có những chuyển biến và đi vào hoạt động theo trào lưu chung của xã hội. Đặc biệt từ năm học 2005  - 2006 do sự chuyển đổi của tổ chức, đồng chí Hiệu trưởng mới bổ nhiệm được 3 năm, là một người có trình độ chuyên môn, là người năng động sáng tạo trong mọi lĩnh vực công tác. Nhất là trong công tác xã hội hóa giáo dục cấp cơ sở, xây dựng được quy chế liên kết hợp đồng trách nhiệm hợp lý giữa các lực lượng: Gia đình - Nhà trường - Xã hội, trong xây dựng và thực hiện phát triển giáo dục ở địa phương, đặc biệt công tác thực hiện cuộc vận động “hai không” với 4 nội dung, huy động các em trở lại lớp chống bỏ học, nâng cao chất lượng giáo dục dạy thực, học thực, chất lượng thực trong nhà trường. Từng bước thực hiện phổ cập trung học cơ sở tiến tới thực hiện phổ cập bậc THPT cũng như việc xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường tới năm 2010 đạt trường THCS chuẩn quốc gia giai đoạn I.

  Đã làm tốt việc tuyên truyền  giáo dục trong cán bộ giáo viên, học sinh và xã hội. Làm cho mọi người hiểu rõ thực trạng giáo dục ở địa phương. Thấy rõ được vai trò, vị trí, lợi ích của giáo dục, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, của nhân dân, của gia đình học sinh trong xây dựng và phát triển giáo dục địa phương. Nâng cao tinh thần  nâng cao tinh thần trách nhiệm của giáo viên xây dựng nề nếp kỷ cương học đường, tôn vinh nghề dạy học lên đúng vị thế của nó. Nhờ vậy, các lực lượng xã hội tham gia vào giáo dục, gia đình học sinh quan tâm đến nhà trường, đến các thầy giáo ngày một tốt hơn. Các hoạt động giáo dục trong nhà trường hoạt động đều đặn hơn, có hiệu quả hơn. Các hoạt động bề nổi, hoạt động ngoại khoá, đoàn, đội, văn nghệ, TDTT diễn ra sôi nổi hơn do đố lôi cuấn các em tích cực học tập, tỷ lệ đi học chuyên cần cao hơn, các em bỏ học ít hơn. Bước đầu giúp cho mọi người nhận thức được: Có học có hơn, trẻ đi học hơn hẳn trẻ em không đi học về mọi mặt, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày một tăng, đặc biệt là chất lượng GD mũi nhọn ( Giáo viên giỏi, học sinh giỏi) cơ sở  vật chất nhà trường ngày hoàn thiện hơn, giáo dục ngày càng được quan tâm hơn về mọi mặt của địa phương, của gia đình học sinh.

  II. ĐÔÍ TƯỢNG VÀ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:

  1.     ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:

         Vai trò của Hiệu trưởng trường THCS trong công tác xã hội hoá giáo dục.

  2.     MỤC ĐÍCH:

         Nghien cứu vai trò của Hiệu trưởng trong công tác xã hội hoá giáo dục ở địa phương. Trên cơ sở đó nhằm đề xuất những giải pháp để làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục.

  III. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC:

         Khi người Hiệu trưởng phat mình và nâng cao trách nhiệm thì xẽ thúc đẩy công tác xã hội hoá giáo dục ở cơ sở sẽ thành công.

  IV. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU:

  1.     HỆ THỐNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤC:

         - Vai trò của nhà trường, gia đình, xã hội trong sự nghiệp giáo dục ở địa phương.

         - Sự kết phối hợp của ba lực lượng: Gia đình – nhà trường – xã hội.

         - Vai trò của Hiệu trưởng trong công tác xã hội hoá giáo dục.

  2. NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN:

         - Đánh giá thực trạng công tác xã hội hoá giáo dục ở trường THCS Xuân Viên- Yên Lập- Phú Thọ và vai trò của người Hiệu trưởng trong công tác xã hội hoá giáo dục ở địa phương.

         - Xác định nguyên nhân của thực trạng trên.

  3. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP:

         - Tăng cường nhận thức cho mọi người về trách nhiệm của công tác xã hội hoá giáo dục, vai trò của người Hiệu trưởng  với công tác này.

         - Về thái độ: Có thái độ đúng đắn về công tác xã hội hoá giáo dục.

         - Về hành động: Trên cơ sở nhận thức đúng để có hành động đúng và thực hiện tốt nhiệm vụ của công tác xã hội hoá giáo dục ở địa phương.

  V. ĐỊA BÀN VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU:

         + Địa bàn: công tác xã hội hoá giáo dục ở THCS Xuân Viên- Yên Lập.

         + Khách thể nghiên cứu:

                            - Cán bộ quản lý trường THCS Xuân Viên- Yên Lập.

                            - Giáo viên trường THCS Xuân Viên- Yên Lập.

                            - Phụ huynh học sinh trường THCS Xuân Viên- Yên Lập.

                            - Đoàn thể xã hội trường THCS Xuân Viên- Yên Lập.

  VI. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CÚU:

  1/ NHÓM PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU LÍ THUYẾT:

         Đọc tài liệu, thu thập thông tin, nghiên cứu các đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác xã hội hoá giáo dục. Nghiên cứu vai trò, vị trí và trách nhiệm của người Hiệu trưởng trong công tác này.

  2/ NHÓM PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN:

         + Quan sát: Hoạt động của gia đình- nhà trường- xã hội trong công tác xã hội hoá giáo dục.

         + Điều tra: Số liệu, hoạt động của công tác naỳ ở địa phương.

         + Trò truyện: Với cán bộ xã, người dân, giáo viên, hiệu trưởng.

         + Tổng kết kinh nghiệm về công tác xã hội hoá giáo dục.

  PHẦN II: NÔI DUNG NGHIÊN CỨU

  ( KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU)

  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI

  I/ KHÁI QUÁT CHUNG VỀ XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤC:

         1. Xã hoá công tác giáo dục là huy động toàn xã hội làm giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân góp sức xây dựng nền giáo dục quốc dân dưới sự quản lý của Nhà nước.

         2. Về thực chất xã hoá công tác giáo dục chính là xây dựng được cơ chế phối hợp các lực lượng trong toàn xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cũng chăm lo cho sự nghiệm giáo dục, quan tâm đến yếu tố con người, con người là động lực phát triển xã hội. Trọng tâm của xã hội hoá giáo dục là vấn đề đầu tư.

         Có xã hội hoá giáo dục thì mới có thể huy động được các nguồn đầu tư trong xã hội cho giáo dục. Chính vì vậy xã hội hoá giáo dục đòi hỏi phải thu hút được đông đảo các lực lượng xã hội khác nhau tham gia vào hoạt động đa dạng của giáo dục. Tạo ra môi trường thuận lợi cho sự phát triển giáo dục.

         3. Xã hội hoá giáo dục là quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với sự nghiệp giáo dục nhằm làm cho mọi hoạt động giáo dục thực sự là sự nghiệp của dân, do dân và vì dân, gắn với quá trình phát triển và tiến bộ xã hội. Để thực sự giáo dục là sự nghiệp của toàn Đảng, của Nhà nước và của toàn dân thì một mặt Nhà nước tăng cường đầu tư ngân sách cho giáo dục- đào tạo. Mặt khác người học, người sử dụng lao động, các tổ chức kinh tế- xã hội hăng hái đóng góp nguồn lực cho giáo dục- đào tạo, coi đó là trách nhiệm, nghĩa vụ đối với xã hội dần dần hình thành thói quen chi trả một phần kinh phí của giáo dục đào tạo. Xã hội hoá giáo dục không phải giải pháp tài chính tạm thời mà là phương thức phát triển giáo dục đào tạo lâu dài và toàn diện.

  II/ VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤC:

         Gia đình là một tế bào của xã hội, là nơi con người sinh ra, lớn lên và hình thành nhân cách của mình. Gia đình là môi trường giáo dục đầu tiên có tác dụng đặc biệt đối với sự hình thành và phát triển nhân cách của thế hệ trẻ. Điều đó thể hiện ở chỗ mỗi người sinh ra- lớn lên và trưởng thành từ một gia đình. Mối quan hệ gia đình- xã hội cũng như mối quan hệ nội bộ gia đình nó tồn tại ở trong sự tác động và thống nhất với nhau. Đứng trên mối quan hệ gia đình- xã hội mà noia gia đình được coi là một thiết chế xã hội đầu tiên của cuộc sống mỗi con người nó tồn tại và phát triển được là nhờ có lực lượng liên kết bên ngoài với nó… Ở đây mỗi con ngưòi ngay từ khi lọt lòng mẹ đã hưởng nền văn hoá giáo dục gia đình. Hơn nữa tác dụng giáo dục của gia đình là những tác dụng thường xuyên và lâu dài trong các tình huống khác nhau. Do vậy gia đình là một nhân tố quan trọng không thể thiếu trong công tác xã hội hoá giáo dục, cho nên mọi gia đình đều có trách nhiệm chăm lo sự nghiệp giáo dục, xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh, phối hợp với nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục. Sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong vịêc giáo dục học sinh là điều kiện cơ bản để làm tốt việc giáo dục của nhà trường cũng như việc làm tốt giáo dục của gia đình.

   

  III/ VAI TRÒ CỦA NHÀ TRƯỜNG TRONG CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤC:

         Trong công tác xã hội hoá giáo dục nhà trường đóng vai trò trọng tâm, tổ chức phối hợp và dẫn dắt công tác giáo dục của tổ chức  và các đoàn thể khác ở trong xã hội , nhà trường là cơ quan của Nhà nước, được sự lãnh đạo của Đảng. Có đội ngũ giáo viên sư phạm để thống nhất và tăng cường sức mạnh của xã hội trong giáo dục, nhà trường một mặt phải thực hiện tốt việc dạy và giáo dục, mặt khác phải lôi cuốn các tổ chức và hướng dẫn các lực lượng giáo dục khác: Gia đình, các đoàn thể xã hội, nhà trường tham gia vào quá trình giáo dục học sinh ở trên lớp, ở ngoài trường, ở gia đình và ngoài xã hội. Chất lượng công tác giáo dục được quyết định ở từng cơ sở trường học. Nhà trường phải góp phần tham mưu với cấp uỷ để cấp uỷ ra các nghị quyết về giáo dục và làm nòng cốt giúp UBND chỉ đạo, huy động lực lượng của đoàn thể xã hội  và xã hội hoá công tác giáo dục để tạo điều kiện cho giáo dục phát triển có chất lượng.

  IV/ VAI TRÒ CỦA CÁC LỰC LƯỢNG XÃ HỘI TRONG CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤC:

         Các lực lượng xã hội: UBND, Công an, Xã đội, các đoàn thể chính trị, Đảng CSVN, Mặt trận tổ quốc, Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân,… cùng tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình giáo dục tức là tham gia vào hoạt động con người. Các lực lượng này có vai trò rất quan trọng trong công tác xã hội hoá giáo dục. Có thể khẳng định rằng “ Dễ chăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong” ở đây không chỉ nói về sức mạnh vật chất mà còn là sức mạnh ý trí, sức mạnh đoàn kết để các lực lượng xã hội góp phần chăm lo sự nghiệp giáo dục.

  V/ MỐI QUAN HỆ GIỮA GIA ĐÌNH- NHÀ TRƯỜNG- XÃ HỘI TRONG CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤC:

         Với quan điểm lấy con người làm trung tâm của sự phát triển, giáo dục- đào tạo là quốc sách hàng đầu. Điều đó đã huy động toàn xã hội làm giáo dục động viên các tầng lớp nhân dân xây dựng nền giáo dục quốc dân dưới sự quản lý của Nhà nước. Mặt khác giáo dục là sự nghiệp của quần chúng do vậy trong công tác xã hội hoá giáo dục mối quan hệ giữa gia đình- nhà trường- xã hội là mối quan hệ khăng khít, gắn bó với nhau, tác động qua lại với nhau cùng góp phần vào việc hình thành nhân cách của học sinh.

         Thực hiện tốt mục tiêu giáo dục đào tạo không phải làm tốt giáo dục học sinh ở nhà trường mà còn phải làm tốt công tác giáo dục trẻ em ở gia đình và ngoài xã hội, phải tạo nên sự thống nhất. Chính vì vậy Bác Hồ đã căn dặn: “ Giáo dục ở trong nhà trường là một phần, còn cần sự giáo dục ở ngoài xã hội và trong gia đình để giúp cho việc giáo dục ở trong nhà trường được tốt hơn. Giáo dục trong nhà trường dù tốt đến mấy nhưng thiếu giáo dục ở gia đình và ngoài xã hội thì kết quả cũng không hoàn toàn”.

  VI/ VAI TRÒ CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TRONG CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤC:

         1. Trong nhà trường Hiệu trưởng  là người tổ chức, lãnh đạo và quản lý mọi hoạt động của nhà trường. Hiệu trưởng  có trách nhiệm xây dựng môi trượng giáo dục thuận lợi. Xây dựng sự phối hợp của liên ngành chức năng đối với giáo dục đào tạo, phối hợp với các ban ngành có liên quan đến giáo dục: Y tế, Thể dục thể thao, Dân số môi trường, Ban chăm sóc và bảo vệ trẻ em… cùng chăm sóc, giáo dục học sinh.

         - Huy động các lực lượng xã hội tham gia vào giáo dục: Đoàn thanh niên, Hội nông dân, Hội chữ thập đỏ, Hội cựu chiến binh…

         - Huy động các nguồn đầu tư trong xã hội cho giáo dục: Cùng ngân sách Nhà nước, đóng góp của hội cha mẹ học sinh, hỗ trợ của các lực lượng xã hội khác: Chính quyền địa phương, đơn vị kết nghĩa, các nhà tài trợ, tổ chức phi chính phủ Phần Lan.

         - Tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng bộ địa phương, sự chỉ đạo của ngành giáo dục.

         - Phối hợp với gia đình của học sinh để: Thành lập hội cha mẹ học sinh và cam kết giáo dục các con.

         - Phối hợp với các tổ chức cơ sở, cộng đồng dân cư nơi học sinh ở đó để giáo dục học sinh.

  2. TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH CHỈ ĐẠO CHẶT CHẼ CỦA ĐẢNG UỶ XÃ, SỰ HỖ TRỢ CỦA CÁC CẤP CỦA CÁC NGÀNH Ở ĐỊA PHƯƠNG CŨNG NHƯ SỰ HỖ TRỢ CỦA NGÀNH GIÁO DỤC:

         Sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân nên tăng cường sự chỉ đạo của ngành là quan trọng và cần thiết. Người Hiệu trưởng  luôn phải biết tranh thủ ý kiến chỉ đạo của cấp trên trong công tác giáo dục ở địa phương. Hiểu rõ các quan điểm đường lôí giáo dục của Đảng để tăng cường nhận thức và không xa rời thực tiễn địa phương.

  3. THAM MƯU VỚI ĐỊA PHƯƠNG MỞ ĐẠI HỘI GIÁO DỤC CẤP CƠ SỞ, ĐỂ CHỌN NHỮNG NGƯỜI CÓ NĂNG LỰC, PHẨM CHẤT, NHIỆT TÌNH VÀ TÂM HUYẾT VỚI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀO HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC Ở ĐỊA PHƯƠNG:

         Hội đồng giáo dục địa phương cấp xã và UBND xã, trong đó uỷ viên là trưởng, phó ban ngành, bí thư chi bộ, trưởng khu hành chính. Hiệu trưởng là phó ban thường trực chỉ đạo trực tiếp hội đồng giáo dục xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động đặc biệt là công tác xã hội hoá giáo dục. Hội đồng giúp cho công tác này phát triển tốt hơn.

  4. XÂY DỰNG QUY CHẾ PHỐI HỢP HÀNH ĐỘNG.

         Đó là sự phối hợp giữa hội đồng giáo dục xã – nhà trường- gia đình- Hội cha mẹ học sinh- Các lực lượng khác cùng tham gia vào công tác giáo dục. Trên cơ sở đó phân rõ trách nhiệm của mọi người mọi lực lượng làm cho công tác giáo dục học sinh thực sự là một chương trình khép kín, giúp cho việc quản lý giáo dục các em có hiệu quả cao. Và ngăn chặn các em không vi phạm các tai, tệ nạn xã hội.

  5.XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:

         Phương hướng chiến lược mục tiêu lâu dài, cũng như mục tiêu trước mắt cho công tác xã hội hoá giáo dục ở địa phương. Làm tốt việc này thì kết quả sự nghiệp giáo dục được duy trì và phát triển.

         a) Các cấp uỷ, chính quyền địa phương, các lực lượng xã hội cùng gia đình học sinh có trách nhiệm phối hợp với nhà trường trong công tác giáo dục các em. Có văn bản quy định trách nhiệm.

         b) Thực hiện tốt nghị quyết của hội đồng giáo dục xã trong công tác giao ban, khen thưởng, kỷ luật mà nghị quyết đã đề ra.

         c) Ngành giáo dục có đủ các văn bản chỉ đạo kịp thời trong công tác giáo dục.

         d) Cán bộ quản lý phải thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ quản lý, tham gia tham quan học tập của các mô hình tiên tiến trong công tác xã hội hoá giáo dục. Hiệu trưởng  phải có vị trí, chức danh và có tiếng nói có giá trị trong hội đồng giáo dục xã.

         e) Nhà trường cùng địa phương phải làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, có sơ kết, có tổng kết kinh nghịêm và nhân điển hình tiên tiến trong các nhà trường để cùng nhau học tập.

  6. XÂY DỰNG CÓ KẾ HOẠCH TỪNG BƯỚC ĐỂ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIN HỌC CƠ SỞ:

         Đây là nhiệm vụ quan trọng mà ngành giáo dục Phú Thọ phải đạt được trong năm gần đây ( Theo nghị quyết XV của tỉnh uỷ) đây cũng là một nhiệm vụ nhằm từng bước nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.

           

  PHẦN III: KẾT LUẬN.

         Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng, giáo dục giành cho mọi người. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển lâu dài và bền vững. Xuất phát từ yêu cầu trên mà trong quá trình thực hiện tất cả các việc làm trên đã huy động được mọi gia đình, mọi người dân, các đoàn thể trong xã hội cùng tham gia vào giáo dục. Đã làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục. Từ đó có thể khẳng đinh rằng một giải pháp thực tế “ Không thầy đố mày làm nên” mà mọi người phải có trách nhiệm tham gia vào công tác giáo dục, giáo dục phải vì dân và luôn đặt dưới sự chỉ đạo của Nhà nước. Trong đó nhà trường là trung tâm giáo dục. Đứng đầu nhà trường là người Hiệu trưởng  cho nên vai  trò của người Hiệu trưởng  là rất cần thiết và quan trọng trong công tác xã hội hoá giáo dục.

         Ở địa phương trường THCS có thể nói đó là một trung tâm văn hóa. Người cán bộ quản lý là người hướng dẫn, tổ chức và chỉ đạo, là người tiếp thu những quan điểm, chủ trương đường lối giáo dục và cũng là nơi tiếp nhận các học sinh ở cấp dưới ( tiểu học) vừa chuyển giao học sinh lên cấp cao hơn… Chính vì vậy Hiệu trưởng  phải nhận thức rõ vai trò của mình để thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo; Từng bước nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương, đáp ứng được những yêu cầu của thời kỳ đổi mới phát huy được sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân chăm lo đến sự nghiệp giáo dục. Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục tạo điều kiện tốt cho nhà trường trong việc giáo dục học sinh. Vị thế của người thầy sẽ được nâng lên đặc biệt hơn cả thầy Hiệu trưởng  nhà trường càng được dân mến, dân tin và dân ủng hộ hơn trong sự nghiệp giáo dục.

     
  Nhắn tin cho tác giả
  Hoàng Đức Giang @ 13:44 23/03/2010
  Số lượt xem: 409
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  THÍ NGHIỆM LÀM SÔI NƯỚC ĐÁ

  Hướng dẫn | Liên hệ

  nhacnuoc03

  Hình ảnh nhacnuoc03  Mới! Du lịch ảo đến Nam Phi xem World Cup tại đây!

  Hình ảnh liên quan (3)

  Hình ảnh nhacnuoc02Hình ảnh nhacnuoc03Hình ảnh nhacnuoc05

  Người gửi

  ngondn ngondn
  Tên: Phạm Hữu Ngôn
  Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh
  Điện thoại: 0908.842285
  Website: http://360.yahoo.com/ngondn

  ©2010 SkyDoor - Mạng thông tin du lịch Việt Nam và thế giới
  Thông tin công ty - Góc báo chí - Sản phẩm - Quảng cáo - Hướng dẫn - Liên kết - Blog nhóm phát triển - Liên hệ
  Liên kết: Phiên bản tiếng Anh - Blog Nhanh