ĐỒNG HỒ

TÌM VỚI GOOGLE

http://i801.photobucket.com/albums/yy293/giang1974/P1010129.jpg

Nghe nhạc truyền thống

TỪ ĐIỂN ONLINE

MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ

TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN

TRUYỆN CƯỜI

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_1076.jpg CIMG3596.jpg CIMG3607.jpg CIMG3613.jpg CIMG3590.jpg CIMG3579.jpg CHUC_MUNG_GIANG_SINH.swf THAN_GUI_THCS_XUAN_VIEN.swf CIMG0045.jpg IMG_3356.jpg IMG_3350.jpg P1070719.jpg P1070708.jpg FILE0008.jpg Trong_dong_yen_lap.jpg Gifbig_5412190574231.gif Ai_yeu_Bac_Ho_Chi_Minh_hon_chung_em_nhi_dong__Dang_cap_nhat_NCT_3291614379.mp3 Ho_Chi_Minh_dep_nhat_ten_Nguoi.swf 0.Tinh_ta_bien_bac_dong_xanh.swf 0.Tinh_ta_bien_bac_dong_xanh.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2012-2013 THẮNG LỢI MỚI

  Tuyên ngôn độc lập

  Mùa xuân Yên Lập

  Gốc > Bài viết > Thông báo >

  HD nhiệm vụ năm học 2011-2012 phòng GD&ĐT Yên Lập

         UBND HUYỆN YÊN LẬP        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               PHềNG GD&ĐT                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         
   
     
   
   

      Số: 307/PGD&ĐT-THCS                        Yên Lập, ngày 06 tháng 9 năm 2011

    V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ

     giáo dục THCS năm học 2011-2012

   

  Kính gửi:  Các trường THCS, PTDTNT, Tiểu học và THCS

   

  Căn cứ Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011-2012”; thực hiện văn bản số 5358/BGDĐT- GDTrH ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Bộ Giỏo dục và Đào tạo “V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2011- 2012”; Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 18 thỏng 7 năm 2011 của UBND tỉnh Phỳ Thọ về kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 đối với giỏo dục mầm non, GD phổ thụng và GD thường xuyờn tỉnh Phỳ Thọ; Văn bản số 989/SGD&ĐT- GDTrH ngày 19 tháng 8 năm 2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2011-2012;

  Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 và điều kiện thực tế của huyện Yên Lập. Phòng GD&ĐT Yên Lập hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2011-2012 như sau:

  A.   CÁC NHIỆM VỤ TRONG TÂM

  1. Cựng với toàn Ngành Giáo dục và Đào tạo, giáo dục THCS quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Lập lần thứ XXII.

  2. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; triển khai nghiêm túc các cuộc vận động và phong trào thi đua của Ngành.

  3. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục; phấn đấu giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học. Từng bước nâng dần chất lượng giáo dục mũi nhọn, củng cố chất lượng giỏo dục đại trà tiếp cận mặt bằng chung của tỉnh và đảm bảo chất lượng thực chất.

  a) Thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm, đáp ứng mục tiêu giáo dục, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Chỳ trọng thực hiện lồng ghộp, tích hợp giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống trong các môn học và các hoạt động giáo dục.

  b) Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học; dạy học phân hóa trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trỡnh giỏo dục phổ thụng. Tăng cường vai trũ của Ban giỏm hiệu trong quản lý việc thực hiện chương trỡnh giỏo dục, chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đỏnh giỏ để nâng cao chất lượng giáo dục và chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục của nhà trường.

  4. Tiếp tục triển khai cú hiệu quả việc đỏnh giỏ hiệu trưởng cỏc trường học theo chuẩn hiệu trưởng; đỏnh giỏ giỏo viờn theo chuẩn nghề nghiệp. Xõy dựng kế hoạch bồi dưỡng ở mỗi nhà trường nhằm nõng cao năng lực, trỡnh độ và hiệu quả cụng tỏc  của đội ngũ CBQL, giỏo viờn. Chú trọng giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật cho giáo viên.

  5. Triển khai cú hiệu quả cụng tỏc bồi dưỡng và tự bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục qua các hoạt động tập huấn, sinh hoạt chuyờn mụn, thanh tra giỏo viờn.

  6. Củng cố và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị trường học, tăng cường công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia. Tiếp tục thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

  B. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

  I. THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG VÀ CÁC PHềNG TRÀO THI ĐUA

  1. Tiếp tục triển khai tích cực và hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng những nội dung, hỡnh thức thiết thực, sỏng tạo, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của cấp học và điều kiện từng trường với phương châm lồng ghép và tích hợp nội dung, giải pháp các cuộc vận động và các phong trào thi đua nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng xó hội, tạo sự chuyển biến rừ nột về chất lượng và hiệu quả các hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà trường. 

  Tổ chức hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua gắn với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giỏo viờn, nhõn viờn và học sinh tại mỗi nhà trương; tạo nên môi trường học tập thân thiện, tớch cực và hiệu quả cho học sinh. 

  2. Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ, thể dục - thể thao, trũ chơi dân gian, tin học, ngoại ngữ... Tổ chức cỏc cuộc thi Giải toỏn trờn mỏy tớnh cầm tay, Giải toỏn trên Internet (Violympic), tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh ... theo hướng phát huy sự chủ động và sáng tạo của các nhà trường; tăng cường tính giao lưu, hợp tác trong các hoạt động nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống và tinh hoa văn hóa thế giới.

  3. Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động giáo dục theo chủ điểm, giáo dục truyền thống, giáo dục ngoài giờ lên lớp; xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỷ cương nền nếp, thực hiện giỏo dục kỷ luật tớch cực hiệu quả. Chủ động phối hợp với chính quyền, đoàn thể và các tổ chức ở địa phương để đảm bảo cho học sinh được “An toàn đến trường”.

  II. TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

  1. Thực hiện Chương trỡnh và Kế hoạch giỏo dục

  a) Thực hiện Kế hoạch thời gian

  Thực hiện 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, bắt đầu học từ 22 tháng 8 năm 2011, kết thúc học kỳ I vào ngày 06 tháng 01 năm 2012; học kỳ II: 18 tuần, bắt đầu từ 09 tháng 01 năm 2012, kết thúc học kỳ II trước ngày 25 tháng 5 năm 2012) trên cơ sở giữ nguyên tổng số tiết học của mỗi môn học theo Chương trỡnh giỏo dục trung học cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, điều chỉnh thời lượng và tích hợp một số hoạt động giáo dục, giảm số tiết học hàng tuần.

  Thực hiện điều chỉnh nội dung các môn học theo hướng tinh giảm, thực hiện từ năm học 2011- 2012 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nội dung giảm tải cỏc mụn học sẽ có văn bản hướng dẫn riêng).

  Trường PTDTNT, THCS Thị trấn II có thể triển khai dạy học 02 buổi/ngày theo hướng dẫn tại Văn bản số 105/SGD&ĐT-GDTrH ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

  b) Dạy học tự chọn

   Thời lượng dạy học tự chọn ở tất cả cỏc lớp của cấp THCS là 2 tiết/tuần.

  Việc sử dụng thời lượng dạy học tự chọn ở THCS thực hiện theo một trong hai cách sau:

  - Cách 1: Dạy mụn tự chọn: Trường THCS Thị trấn II, PT DTNT dạy tự chọn môn Tin học ở các lớp 6,7,8,9. Trường THCS Hưng Long, Đồng Thịnh, Lương Sơn dạy Tự chọn môn Tin học cho học sinh lớp 6 (với thời lượng 2 tiết/ tuần).

  Tài liệu dạy học Tin học tự chọn cấp THCS do Bộ GD&ĐT ban hành gồm 4 cuốn: Tin học giành cho THCS quyển 1 (lớp 6), quyển 2 (lớp 7), quyển 3 (lớp 8), quyển 4 (lớp 9).

  - Cỏch 2: Dạy các chủ đề tự chọn: Đảm bảo đủ 2 tiết /tuần từ lớp 6 đến lớp 9, tập trung chủ yếu ở cỏc mụn (Toỏn, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Húa học). Thống nhất chung trong toàn huyện dạy cỏc chủ đề bỏm sỏt (trừ trường THCS Thị trấn II, DTNT cú thể dạy cỏc chủ đề nõng cao). Trên cơ sở đề nghị của giỏo viờn bộ mụn sau đú tổ trưởng chuyên môn xem xột và bỏo cỏo hiệu trưởng quyết định kế hoạch dạy học tự chọn (chọn môn học; chọn chủ đề; ấn định số tiết/tuần cho từng môn; tên bài dạy; phân công giáo viên giảng dạy) cho từng lớp, ổn định kế hoạch dạy học trong từng học kỳ. Các trường cần ưu tiên dành thời lượng dạy học tự chọn các lớp cuối cấp để ôn tập, hệ thống hoá, khắc sâu kiến thức, kỹ năng các môn theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trỡnh giỏo dục phổ thụng.

  Lưu ý: Giáo viên dạy chủ đề tự chọn là những giáo viên dạy trực tiếp ở những khối lớp đó (VD: giáo viên dạy Toán 8 thì dạy tự chọn Toán lớp 8). Trỏnh tỡnh trạng như một số trường năm học trước phân công giáo viên dạy tự chọn không phải là giáo viên dạy ở các lớp đó dẫn đến không nắm vững những kiến thức mà học sinh cũn thiếu, cũn yếu để bồi dưỡng thêm nên hiệu quả thấp.

  c) Dạy học mụn Ngoại ngữ

   Việc dạy và học Ngoại ngữ thực hiện như hướng dẫn năm học 2010-2011. Tuy nhiờn các trường rà soát, đánh giá và có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy môn Tiếng Anh; đầu tư thiết bị dạy học Ngoại ngữ theo danh mục tối thiểu đó được Bộ Giáo dục và Đào tạo đó ban hành (đảm bảo mỗi giáo viên dạy Ngoại ngữ phải có 1 đài  Casete); tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Ngoại ngữ; chú trọng các kỹ năng: Đọc, nói, nghe, viết và kiến thức ngụn ngữ trong quỏ trỡnh dạy học; tổ chức cỏc hỡnh thức hoạt động ngoại khoá thiết thực, tạo điều kiện cho học sinh được rèn luyện 4 kỹ năng để tăng cường năng lực giao tiếp, đáp ứng các yêu cầu học Ngoại ngữ ở THCS.

  d) Tổ chức dạy cỏc mụn Mĩ thuật, Âm nhạc

  - Môn Mĩ thuật lớp 9 bố trí dạy trong học kỳ I.

  - Môn Âm nhạc lớp 9 bố trí dạy trong học kỳ II.

  Việc đánh giá xếp loại học sinh ở cỏc bộ môn nay Bộ GD&ĐT sẽ có hướng dẫn cụ thể sau ( khụng dựng hỡnh thức đánh giá bằng cho điểm và tớnh phẩy như những năm học trước).

  đ) Thực hiện nội dung giáo dục địa phương

  Tiếp tục quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu, nội dung, tổ chức dạy học, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá nội dung giáo dục địa phương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 5977/BGDĐT-GDTrH ngày 07 tháng 7 năm 2008 tới các cán bộ quản lý và giỏo viờn.

  Yờu cầu cỏc trường mua đầy đủ Tài liệu giáo dục địa phương đó biờn soạn, phỏt hành và nguồn tài liệu khỏc theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo (từ năm học 2011-2012); tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong năm học trước, tiếp tục thực hiện nghiêm túc và hiệu quả nội dung giáo dục địa phương theo quy định ở các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lớ, Giỏo dục cụng dõn, Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục, Cụng nghệ.

  e) Thực hiện tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường

  - Về giỏo dục bảo vệ mụi trường (GDBVMT): Tiếp tục thực hiện tớch hợp nội dung giỏo dục bảo vệ mụi trường chủ yếu ở các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, Vật lí, Sinh học và Công nghệ. Tích hợp GDBVMT bằng cách lồng ghép nội dung GDBVMT phù hợp với chủ đề bài học. Việc tích hợp phải làm cho bài học sinh động, hấp dẫn, gắn với thực tiễn và không gây quá tải. Phương pháp dạy học các bài tích hợp GDBVMT phải phát huy tối đa tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo cho học sinh. 

  Kiểm tra, đỏnh giỏ GDBVMT được lồng ghộp trong KTĐG của mụn học, cần chỳ ý kiểm tra năng lực vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề về GDBVMT  trong học tập và thực tiễn cuộc sống.

  g) Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐGDNGLL)

  - Thực hiện đủ các chủ đề quy định cho mỗi tháng với thời lượng 2tiết/ tháng          (mỗi tháng dạy 1 buổi chiều, mỗi buổi dạy 2 tiết, dạy vào tuần đầu của các tháng và có sổ đầu bài để theo dõi (ghi vào phần cuối sổ nhưng phải tách riêng với phần dạy bù nếu có).

  - Tích hợp nội dung HĐGDNLLL sang môn Giáo dục công dân đối với lớp 6, 7, 8, 9 ở các chủ đề về đạo đức và pháp luật.

  - Đưa nội dung giáo dục về Công ước Quyền trẻ em của Liên Hợp quốc vào thực hiện ở lớp 9 và tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” vào HĐGDNGLL.

  h) Hoạt động giáo dục hướng nghiệp

  Tích hợp một số nội dung GDHN sang HĐGDNGLL và môn Công nghệ ở lớp 9. Thời lượng HĐGDHN bố trí 9 tiết/ năm học, đưa một số nội dung HĐGDHN tích hợp sang HĐGDNGLL ở 2 chủ điểm:

  + “Truyền thống nhà trường”, chủ điểm tháng 9.

  + “Tiến bước lên đoàn”, Chủ điểm tháng 3.

  Tài liệu giảng dạy: Sách giáo viên giáo dục hướng nghiệp lớp 9 do Nhà xuất bản Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

  Chương trình:

  - Tiết 1: Ý nghĩa, tầm quan trong của việc chọn nghề có cơ sở khoa học.

  - Tiết 2: Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương.

  - Tiết 3: Thế giới nghề nghiệp quanh ta.

  - Tiết 4: Tìm hiểu thông tin về một số nghề ở địa phương.

  - Tiết 5: Thông tin về thị trường lao động.

  - Tiết 6: Tìm hiểu năng lực bản thân và truyền thống nghề nghiệp của gia đình.

  - Tiết 7: Hệ thống giáo dục trung học chuyên nghiệp và đào tạo nghề của trung ương và địa phương ( tuyển sinh trình độ từ THCS trở lên).

  - Tiết 8: Các hướng đi sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở.

  - Tiết 9: Tư vấn hướng nghiệp.

  * Giáo án: Giáo viên dạy hướng nghiệp phải soạn và chuẩn bị giáo án đầy đủ trước khi lên lớp (mẫu giáo án thực hiện như các môn học khác).

  *Sổ đầu bài: Ghi vào phần dạy bù của sổ đầu bài được đóng thêm ở phía cuối sổ.

  *Thời gian giảng dạy: Dạy vào buổi chiều, mỗi buổi dạy 3 tiết.

  -  Buổi 1: Dạy từ tiết 1 đến hết tiết 3 (dạy trong tháng 10/2011).

  -  Buổi 2: Dạy từ tiết 4 đến hết tiết 6 (dạy trong tháng 12/2011).

  -  Buổi 3: Dạy từ tiết 7 đến hết tiết 9 (dạy trong tháng 3/2012).

         i)  Dạy Nghề phổ thông

         * Đối với lớp 9: Tiếp tục dạy từ tháng 9/2011 của chương trỡnh đó dạy từ học kỳ II của năm học 2010-2011 và đảm bảo kết thỳc chương trỡnh nghề (70 tiết) trong học kỳ I năm học 2011-2012.

         * Đối với lớp 8: Thực hiện dạy từ học kỳ II năm học 2011-2012.

  (Dạy vào cỏc buổi chiều hàng tuần, mỗi buổi học 3 tiết, mỗi tuần học 1 buổi).

  Chương trỡnh, hồ sơ giảng dạy thực hiện như năm học 2010- 2011. Việc tổ chức thi nghề phổ thông thực hiện theo văn bản số 10945/BGDĐT- GDTrH ngày 27/11/2008 của Bộ giáo dục và Đào tạo.

  Lưu ý: Giáo viên được phân công thực hiện Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐGDNGLL) và Hoạt động giáo dục hướng nghiệp (HĐGDHN) được tính giờ dạy học như các môn học; việc điều hành Hoạt động giáo dục tập thể (2 tiết/tuần: Chào cờ đầu tuần và sinh hoạt lớp cuối tuần) là thuộc nhiệm vụ quản lý của Hiệu trưởng trường và giáo viên chủ nhiệm lớp, khụng tớnh là giờ dạy học.

  k) Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng các cấp

  Trong năm học 2011-2012 sẽ tổ chức Hội khỏe Phù Đổng các cấp vỡ vậy cỏc trường cần tổ chức huấn luyện cho học sinh tổ chức thi cấp trường để lựa chọn đội tuyển tham dự Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện và chuẩn bị tham gia Hội khoẻ Phự Đổng cấp tỉnh lần thứ XVI và Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII vào năm 2012 ( thời gian, nội dung các môn thi đấu có văn bản hướng dẫn riêng).

  l) Thực hiện giỏo dục hoà nhập cho học sinh khuyết tật

  Tiếp tục triển khai Văn bản số 10188/BGDĐT-GDTrH ngày 24 tháng 9 năm 2007 về thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh khuyết tật cấp THCS. Đối với học sinh khuyết tật nặng, cần có danh sách để hỗ trợ riêng và lập hồ sơ y tế. Việc đánh giá xếp loại học sinh khuyết tật nặng sẽ được xem xét theo từng trường hợp cụ thể, không xếp các học sinh vào diện học lực yếu kém, không coi là học sinh không chuyờn cần, ngồi sai lớp. 

  2. Đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) và kiểm tra, đánh giá (KTĐG)

  Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến trong nhà trường, cơ quan quản lí giáo dục và xó hội về định hướng đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG, thi cử là quá trỡnh xuyờn suốt trong việc thực hiện đổi mới chương trỡnh giỏo dục phổ thụng, quán triệt các yêu cầu chỉ đạo đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG đó thực hiện từ những năm học trước. Trên cơ sở những kinh nghiệm chỉ đạo và thực hiện mỗi trường THCS xây dựng kế hoạch cụ thể, tiếp tục thực hiện đổi mới PPDH, KTĐG trong năm học 2011-2012.

  Hoạt động đổi mới KTĐG phải quán triệt tinh thần Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, cuộc vận động “Nói khụng với tiờu cực trong thi cử và bệnh thành tớch trong giỏo dục” và lồng ghép vào nội dung phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Công tác chỉ đạo và thực hiện đổi mới PPDH, KTĐG trong năm học 2011 - 2012 tập trung vào cỏc nhiệm vụ sau:

  a) Đổi mới PPDH

  Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học triệt để hơn, sâu rộng hơn đến từng cán bộ quản lý, giỏo viờn và học sinh THCS.

  - Tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học thông qua công tác bồi dưỡng, dự giờ thăm lớp của giỏo viờn; tổ chức hội thảo cấp trường, cụm trường, tổ hội thi giỏo viờn giỏi cấp huyện. Đổi mới việc sinh hoạt tổ chuyên môn, theo hướng tăng cường trao đổi, thảo luận về các chủ đề, nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc gặp phải khi giảng dạy...Chỳ trọng tổ chức cho giỏo viờn nghiờn cứu khoa học sư phạm ứng dụng, ỏp dụng sỏng kiến trong giảng dạy và quản lý; quan tõm xõy dựng đội ngũ giỏo viờn cốt cỏn trong mỗi bộ mụn, từ cấp trường đến cấp huyện.

  - Tổ chức dạy học phõn hoỏ theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trỡnh giỏo dục phổ thụng cấp THCS. Giáo viên cần căn cứ vào hướng dẫn thực hiện chương trỡnh và điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GD&ĐT để sử dụng hợp lý sách giáo khoa khi giảng bài trờn lớp, chủ động thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lý hoạt động của giáo viờn và học sinh; xõy dựng hệ thống cõu hỏi hợp lý, phự hợp với cỏc đối tượng, tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề quá tải; bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, vận dụng sáng tạo kiến thức đó học, trỏnh ghi nhớ mỏy múc, khụng nắm vững bản chất; khắc phục lối dạy học thuần tuý đọc - chép; chú trọng tổ chức cho học sinh làm việc cỏ nhõn và theo nhúm hợp lý; rốn luyện kỹ năng tự học, tạo điều kiện cho học sinh tự nghiên cứu sỏch giỏo khoa và tài liệu tham khảo; phỏt huy tớnh tớch cực, hứng thỳ trong học tập của học sinh và vai trũ chủ đạo của giáo viên trong tổ chức quá trỡnh dạy học; giáo viên sử dụng ngôn ngữ chuẩn xác, trong sáng, sinh động, dễ hiểu, tác phong thân thiện, khuyến khích, động viên học sinh học tập.

  - Chú trọng việc dạy học thực hành trong giờ chính khoá; bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh; chú trọng liên hệ thực tế phù hợp với nội dung bài học. Tích cực ứng dụng và sử dụng cụng nghệ thụng tin trong dạy học hợp lý và hiệu quả. Quant lý chặt chẽ việc soạn bài trờn vi tớnh trỏnh tỡnh trạng sao chộp hỡnh thức.

  - Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo nội dung của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm đảm bảo tính linh hoạt về hỡnh thức dạy học, hỡnh thức kiểm tra, đánh giá, rèn luyện kỹ năng sống và kỹ năng hoạt động xó hội của học sinh.

  b) Đổi mới KTĐG

  - Thực hiện đúng quy định của Quy chế đỏnh giỏ, xếp loại học sinh THCS do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; tổ chức đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ cả lý thuyết và thực hành.

  - Trong quỏ trỡnh kiểm tra đỏnh giỏ kết quả học tập của học sinh, cần kết hợp một cỏch hợp lý hỡnh thức tự luận với hỡnh thức trắc nghiệm khỏch quan; dựa trờn chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trỡnh giỏo dục phổ thụng để đánh giá học sinh sát, đúng, hiệu quả; hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mỡnh.

  - Thực hiện đỏnh giỏ bằng nhận xột, không đánh giá bằng cho điểm đối với cỏc mụn Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục (theo văn bản hướng dẫn riêng).

  - Đối với mụn Giỏo dục cụng dõn, cần kết hợp giữa đỏnh giỏ bằng cho điểm mức độ đạt được về kiến thức và kỹ năng với việc theo dừi sự tiến bộ về thỏi độ, hành vi trong việc rốn luyện đạo đức, lối sống của học sinh.

  - Đối với cỏc mụn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí cần tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng đặt câu hỏi mở, đũi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và những kiến thức đó được học, hạn chế học sinh chỉ ghi nhớ máy móc, không nắm vững kiến thức, kỹ năng môn học.

  - Căn cứ vào hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra ban hành tại Văn bản số 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30 thỏng 12 năm 2010 của Bộ Giỏo dục và Đào tạo và qua nội dung đó tập huấn từ năm học 2010-2011. Nhà trường tổ chức cỏc hỡnh thức và đụn đốc giỏo viờn tự bồi dưỡng cho mỡnh về kĩ năng ra đề, soạn đáp án và chấm bài  kiểm tra dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trỡnh giỏo dục phổ thụng; biên soạn đề kiểm tra theo hướng đảm bảo mức độ nhận biết, tăng cường mức độ thông hiểu và vận dụng. Với cỏc bài kiểm tra cuối học kỡ, cuối năm, cần dành tối thiểu 50% thời gian làm bài cho cỏc nội dung thụng hiểu, vận dụng.

  c) Tăng cường quản lý cụng tỏc đổi mới  PPDH, KTĐG

  - Trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiêm, các trường xõy dựng kế hoạch chỉ đạo cụ thể để mỗi giỏo viờn, cỏn bộ quản lý giỏo dục thực hiện một đổi mới trong phương phỏp dạy học và quản lý; mỗi trường cú một kế hoạch cụ thể về đổi mới phương phỏp dạy học gúp phần tạo chuyển biến về chất lượng giỏo dục cấp học THCS của địa phương; xõy dựng và nhõn rộng mụ hỡnh nhà trường đổi mới phương phỏp dạy học, đổi mới kiểm tra đỏnh giỏ tớch cực và hiệu quả ở từng cấp học.

  - Hiệu trưởng nhà trường chịu trỏch nhiệm tổ chức thực hiện đổi mới KTĐG thỳc đẩy đổi mới PPDH gắn liền với các hoạt động liên quan như xây dựng đội ngũ giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; tổ chức các hoạt động dự giờ trao đổi kinh nghiệm, rút kinh nghiệm ở các tổ chuyờn mụn; hội thảo cấp trường; hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp; động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong đổi mới PPDH và đổi mới KTĐG.

  - Chỉ đạo, quản lý chặt chẽ, nghiờm tỳc cụng tỏc thi, kiểm tra ở tất cả cỏc khõu ra đề, coi, chấm thi và phõn tớch kết quả, rỳt kinh nghiệm, đánh giá kịp thời; thực hiện các biện pháp phù hợp để khắc phục hiện tượng “ngồi sai lớp, giảm tỉ lệ học sinh bỏ học; chỳ trọng phụ đạo học sinh yếu; cần nắm chắc tỡnh hỡnh, khắc phục nguyờn nhõn học sinh bỏ học; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trỡ sĩ số học sinh.

  - Hàng thỏng Phũng GD&ĐT sẽ tiến hành kiểm tra khảo sát chất lượng đột xuất một số môn ở một số trường. Yờu cầu tất cả các bài kiểm tra định kỳ các bộ môn nhà trường tổng hợp lại ( gồm đề, ma trận, thang điểm hướng dẫn chấm) và cuối hàng tháng nộp về Nghiệp vụ Phũng GD&ĐT qua hũm thư điện để xem xét mức độ kiến thức, kỹ năng biên soạn đề của mỗi giáo viên, việc chỉ đạo của nhà trường và nhằm xây dựng ngân hàng đề cho giỏo viờn và học sinh cú thể tham khảo trong những năm sau.

  - Coi trọng việc phân tích kết quả kiểm tra, đánh giá, thi cử, tuyển sinh vào lớp 10 (kết quả các bài kiểm tra ở các môn học, đánh giá xếp loại học lực các học kỳ và cả năm), qua đó rút kinh nghiệm đối với nhà trường và mỗi giỏo viờn để điều chỉnh hoạt động giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh, giúp học sinh biết tự đánh giá để định hướng vươn lên trong học tập; để các nhà trường cũng như Phũng GD&ĐT điều chỉnh bổ sung công tác quản lý dạy học, KTĐG kịp thời.

  - Đề kiểm tra học kỳ 9 bộ môn (Văn, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Tiếng Anh, GDCD) sẽ được ra thống nhất chung trong toàn huyện.

  - Trong năm học mỗi nhà trường phải chủ động tiến hành tự kiểm tra khảo sỏt chất lượng cỏc mụn học đặc biệt chỳ ý 3 bộ mụn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh từ lớp 6 đến lớp 9 ít nhất 3 lần/môn/lớp để nắm sỏt tỡnh hỡnh chất lượng giáo dục để có biện pháp chỉ đạo kịp thời đối với giáo viên trong giảng dạy và tổ chức cụng tỏc bồi dưỡng phụ đạo cho học sinh.

  - Cuối năm học sau khi kết thỳc học kỳ II Phũng GD&ĐT sẽ kiểm tra khảo chất lượng đầu ra của các nhà trường (lớp 9) 3 bộ môn: Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh; căn vào kết quả khảo sát để đánh giá chất lượng giáo dục đại trà của nhà trường gắn với xếp loại tiêu chí thi đua của nhà trường cuối năm học.

  3. Đẩy mạnh giáo dục toàn diện

  Bên cạnh hoạt động dạy học, cần tổ chức các hoạt động giáo dục khác nhằm tăng hiệu quả giáo dục toàn diện cho học sinh, từng bước khắc phục những khuyết điểm đó chỉ rừ tại Thụng bỏo kết luận số 242-TB/TW ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII), phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020: "... giáo dục phổ thông mới chỉ quan tâm nhiều đến "dạy chữ", chưa quan tâm đúng mức đến "dạy người", kỹ năng sống và dạy nghề cho thanh thiếu niên.

  Tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị - tư tưởng, đạo đức; giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật; phũng chống tội phạm và ma tuý, phũng chống HIV/AIDS; phũng chống bạo lực học đường; đẩy mạnh giáo dục về trật tự an toàn giao thông; giáo dục vệ sinh môi trường, phũng chống thương tích...phối hợp các lực lượng giáo dục nhằm ngăn chặn các tệ nạn xó hội xõm nhập vào nhà trường, đảm bảo trường học thân thiện và an toàn.

  Đẩy mạnh giáo dục toàn diện cho học sinh gắn liền với nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong nhà trường giai đoạn 2008 – 2012.

  Các trường tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm về vai trũ, trỏch nhiệm tầm quan trọng của giỏo viờn chủ nhiệm lớp, từ đó xõy dựng kế hoạch chỉ đạo cụ thể để các hoạt động giáo dục của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp nền nếp, góp phần thúc đẩy và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của các nhà trường.

  Chỉ đạo và thực hiện cú hiệu quả cụng tỏc giỏo dục Thể chất và Y tế trường học theo Quy chế Giỏo dục Thể chất và Y tế trường học ban hành kốm theo Quyết định số 14/2001/QĐ - BGD&ĐT ngày 03/5/2001 về việc ban hành Quy chế giáo dục Thể chất và Y tế trường học; Quy định về hoạt động y tế trong cỏc trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thụng và trường phổ thụng cú nhiều cấp học ban hành kốm theo Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giỏo dục và Đào tạo.  

  III. PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI TRƯỜNG LỚP, XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA VÀ THỰC HIỆN PHỔ CẬP GIÁO DỤC

  1. Phát triển  mạng lưới trường lớp

  Ổn định quy mô trường, lớp, phấn đấu đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch giáo dục năm học 2011-2012; có biện pháp hữu hiệu để duy trì sĩ số học sinh trong năm học. Tham mưu với UBND xã tiếp tục qui hoạch về đất đai gắn với tiờu chuẩn xõy dựng nụng thụn mới; xây dựng các khối công trình, cảnh quan, vệ sinh học đường trường học theo quy định đối với trường chuẩn quốc gia.

  Củng cố và phỏt triển trường phổ thông dân tộc nội trú, từng bước xõy dựng trường phổ thông dõn tộc bỏn trỳ (THCS Trung Sơn) có quy mô hợp lý, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đào tạo con em đồng bào dân tộc thiểu số của huyện.

  2. Xây dựng CSVC thiết bị trường học và trường đạt chuẩn quốc gia

  a, Xây dựng cơ sở vật chất thiết bị trường học

  - Các trường cần chủ động tham mưu với Phòng GD&ĐT, UBND xã, phối hợp với các ban ngành đoàn thể xây dựng kế hoạch về cơ sở vật chất trường lớp theo yêu cầu “ chuẩn hoá, hiện đại hoá”. Chú ý quan tâm đến việc xây dựng các công trỡnh vệ sinh cho giỏo viờn và học sinh, trang trớ trờn cỏc lớp học và tại phũng hội đồng nhà trường.

  - Kết hợp nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước với nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác để xây dựng trường lớp, mua sắm thiết bị dạy học, mua sắm thêm máy vi tính để phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy từng bước đưa môn Tin học vào nhà trường.

  - Rà soát, đánh giá, bổ sung thiết bị dạy học theo quy định về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS theo quy định tại Thụng tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 8 năm 2009 Bộ trưởng Bộ Giỏo dục và Đào tạo. Khuyến khớch giỏo viờn tự làm, sưu tầm thiết bị dạy học; xõy dựng tủ sỏch cỏ nhõn nhằm nõng cao hiệu quả cụng tỏc bồi dưỡng chuyờn mụn, nghiệp vụ và chất lượng dạy học, giáo dục.

  - Xây dựng, quản lý hoạt động của phũng học bộ mụn theo Quy định về phũng học bộ mụn ban hành kèm theo Quyết định số 37/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  - Xây dựng thư viện trường học đạt chuẩn theo Quy chế hoạt động thư viện trường học ban hành theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tăng cường mua bổ sung các loại sách tham khảo cho thư viên nhà trường đặc biệt là các sách nâng cao, sách bồi dưỡng học sinh giỏi cho giỏo viờn, học sinh.

  - Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn, đảm bảo các yêu cầu vệ sinh trường học quy định tại Văn bản số 1741/BGDĐT-GDTrH ngày 05 tháng 3 năm 2009 về việc hướng dẫn đánh giá kết quả phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18 tháng 4 năm 2000 về việc ban hành "Quy định về vệ sinh trường học"của Bộ Y tế. 

  b, Xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia

  - Các nhà trường cần chú trọng và đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo văn bản hướng dẫn tại Thông tư 06/2010/TT- BGD&ĐT ngày 26 thỏng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo“Về việc ban hành Quy chế công nhận trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia”.

  - Công tác xây dựng Trường chuẩn quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của tất cả các nhà trường. Năm học 2011-2012 huyện Yên Lập phấn đấu có thêm 01 trường (Trường THCS Lương Sơn) đạt chuẩn quốc gia năm 2011. Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT thỡ trường PT DTNT sẽ phấn  đấu đạt chuẩn trong năm học 2011-2012.

  - Các trường khác cần xác định nội dung, tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia cần phấn đấu đạt được trong năm học và phấn đấu thực hiện đạt hiệu quả để từng bước hoàn thiện tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia trong những năm học tới, đặc biệt các trường trong lộ trỡnh xây dựng từ nay đến năm 2015 ( Phúc Khánh, Đồng Lạc, Xuân Thủy, Thượng Long, Đồng Thịnh).

  - Trong công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, cùng với việc xây dựng CSVC trường chuẩn, các trường cần hết sức quan tâm phấn đấu và củng cố vững chắc tiêu chuẩn về chất lượng giáo dục và các tiêu chuẩn khác. Thiết lập, bổ sung và lưu trữ đầy đủ các loại hồ sơ của trường, lớp, các tổ chức đoàn thể...để chuẩn bị cho việc kiểm tra công nhận trường chuẩn sau này.

  3. Thực hiện phổ cập giáo dục

  - Các trường cần tham mưu với UBND xã, thị trấn có biện pháp kiện toàn, củng cố Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xây dựng kế hoạch phổ cập giáo dục của địa phương cụ thể nhằm duy trì, củng cố, giữ vững, nâng cao chất lượng phổ cập GDTHCS đã đạt được.

  - Thực hiện phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác phổ cập giáo dục tại Văn bản số 169/BC-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2010 "Tổng kết 10 năm (2001-2010) thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở" của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  - Xõy dựng và triển khai kế hoạch phổ cập giỏo dục theo các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của các cấp theo quy định.

  IV. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN Lí GIÁO DỤC

  1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40- CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 của Thủ tướng Chính Phủ “ về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho giáo viên, CBQL giáo dục về đường lối, quan điểm, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo của Đảng và Nhà nước.

  2. Thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn kết với việc thực hiện cuộc vận động “Hai không” bằng việc rèn luyện tư cách, phẩm chất nhà giáo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chấp hành pháp luật, không vi phạm đạo đức nhà giáo, thường xuyên tự học, nâng cao trình độ; thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, tiếp tục thực hiện phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

  3. Tăng cường và phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của chi bộ Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền; phát huy vai trò, chức năng của các tổ chức đoàn thể trong xây dựng nhà trường.

  4. Tiếp tục thực hiện đánh giá hiệu trưởng và giáo viên theo chuẩn tại Thông tư 29 và Thông tư 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ: khuyến khích và tạo điều kiện để giáo viên tham gia các lớp đào tạo tin học, ngoại ngữ, các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tăng tỷ lệ giáo viên trên chuẩn nhằm đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục hiện nay.

  5. Tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên và cỏn bộ quản lý về chớnh trị và nghiệp vụ chuyờn mụn; chỳ ý bồi dưỡng để giáo viên và cán bộ quản lý cỏc trường THCS nắm vững chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trỡnh giỏo dục phổ thụng; bồi dưỡng các nội dung về đổi mới phương pháp dạy học; phát hiện những vấn đề cần tháo gỡ về kiến thức, phương pháp giảng dạy các giáo viên ở từng bộ môn, từng lớp để có chỉ đạo rút kinh nghiệm kịp thời ở địa phương đồng thời đề xuất, kiến nghị với cỏc cấp quản lý hướng giải quyết.

  6. Trong năm học 2011-2012 Phũng GD&ĐT sẽ kiểm tra xác xuất công tác bồi dưỡng của một số CBQL, giáo viên và kiểm tra trỡnh độ tin học của giỏo viờn ở một số bộ mụn cũn lại.

  V. TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CễNG TÁC QUẢN Lí GIÁO DỤC

  1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và cỏc cấp quản lý; làm tốt công tác tham mưu của các cấp quản lý giỏo dục với cấp ủy và chớnh quyền địa phương

  Cỏc nhà trường tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phỳ Thọ lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yờn Lập lần thứ XXII, kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục huyện Yên Lập giai đoạn 2011-2015 và các văn bản khác của Đảng và Nhà nước nhất là những văn bản về công tác Giáo dục và Đào tạo gắn với việc triển khai các nhiệm vụ năm học 2011-2012 của Ngành. 

  Tổ chức nghiên cứu, thực hiện Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/T-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ GD&ĐT. Phỏt huy hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"để thực hiện mục tiờu giỏo dục toàn diện

  Chỉ đạo hiệu quả công tác xây dựng và chỉ đạo kế hoạch của nhà trường, tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm,...; thực hiện chỉ đạo, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch và bằng kế hoạch.

  2. Tăng cường kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng đồng thời tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự kiểm tra, đánh giá của các cơ sở giỏo dục trung học

  - Thực hiện Thụng tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 về Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, theo đó các cơ sở giáo dục thực hiện 3 cụng khai để người học và xó hội giỏm sát, đánh giá: (1) công khai chất lượng đào tạo, (2) công khai các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, (3) công khai thu, chi tài chính. Thực hiện 4 kiểm tra: (1) kiểm tra việc phân bổ và sử dụng ngân sách giáo dục đào tạo, (2) kiểm tra việc thu và sử dụng học phí trong các nhà trường, (3) kiểm tra việc sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của người dân và các tổ chức cho nhà trường (4) kiểm tra việc thực hiện chương trỡnh kiờn cố húa trường, lớp học và xây dựng nhà công vụ cho giáo viên.

  - Chỉ đạo, tổ chức thực hiờn tốt cụng tỏc tự kiểm tra, thanh tra của Ban giỏm hiệu nhà trường. Đảm bảo trong năm học 100% giỏo viờn được kiểm tra toàn diờn (Hiệu trưởng kiểm tra ớt nhất 1/3 giỏo viờn, phú hiệu trưởng kiểm tra 2/3 giỏo viờn), ngoài ra cần phải thực hiện tốt việc kiểm tra theo chuyờn đề. Kiểm tra giáo viên cần gắn với khảo sát chất lượng đối tượng học sinh mà giáo viên giảng dạy; đồng thời có những biện pháp để quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

  3. Nõng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Chương trỡnh, Kế hoạch và  chất lượng giỏo dục

  - Tăng cường quản lý việc thực hiện Chương trỡnh và Kế hoạch giỏo dục; củng cố, duy trỡ kỷ cương, nền nếp trong dạy học và giáo dục; quản lý chặt chẽ việc dạy thờm, học thờm theo Quyết định số 1831/2009/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2009; Quyết định số 747/2011/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2011của Ủy ban nhõn dõn tỉnh Phỳ Thọ.

  - Tăng cường quản lý việc thực hiện Chương trỡnh giỏo dục THCS, bảo đảm thực hiện các mụn họchoạt động giáo dục nền nếp, đầy đủ, đỳng quy định và đạt hiệu quả, quản lý chặt chẽ về việc thực hiện quy định về mục tiêu, chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ, nội dung và phương pháp giáo dục; quản lý việc khai thác và sử dụng thiết bị dạy học trong giảng dạy.

  - Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhân sự, chuyên môn. Trên cơ sở điều kiện và nhu cầu của giáo viên các nhà trường, khuyến khích giáo viên soạn giáo án bằng máy vi tính. Hiệu trưởng quản lý việc soạn bài bằng máy vi tính đảm bảo giảng dạy có hiệu quả tránh hình thức (Việc cho giáo viên soạn giáo án trên máy tính hay không là do hiệu trưởng và hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về quyết định của mỡnh).

  - Đổi mới quản lý, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

  - Củng cố kỷ cương, nền nếp trong KTĐG, thi cử, bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng. Thực hiện cụng tỏc kiểm định chất lượng giỏo dục của cấp học theo hướng dẫn của Sở Giỏo dục và Đào tạo. Chú trọng việc đánh giá ngoài để có thêm thông tin chính xác về chất lượng giỏo dục.

  - Tiếp tục thực hiện cú hiệu quả cụng tỏc quản lý hồ sơ chuyờn mụn theo cỏc văn bản chỉ đạo của Sở và Phũng GD&ĐT, gúp phần duy trỡ kỷ cương, nền nếp trong dạy học, trong quản lý và nõng cao chất lượng giỏo dục.  

  - Trong quản lý chất lượng, chú ý đánh giá kết quả học sinh chuyển cấp học. Trên cơ sở kết quả của học sinh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2011-2012, cỏc nhà trường cần rỳt kinh nghiờm cụng tỏc dạy và học của từng giỏo viờn, cụng tỏc quản lý chuyờn mụn của nhà trường.

  - Coi trọng và có biện pháp hữu hiệu quản lý, giúp đỡ học sinh yếu kém trong học tập  và rèn luyện, giảm thiểu số học sinh ngồi sai lớp, nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi; phối hợp với các lực lượng xã hội, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên, lối cuốn học sinh vào các hoạt động bổ ích và thiết thực, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

  - Trên cơ sở phát hiện ra những học sinh có học lực yếu kém các nhà trường cần xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phụ đạo cụ thể, phân công giáo viên giảng dạy, yêu cầu giáo viên giảng dạy phải soạn giáo án; việc bồi dưỡng phụ đạo không nên dàn trải ở tất cả các môn mà nên tập trung vào một số môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hoá học. Mỗi tuần học phụ đạo từ 2 đến 3 buổi, mỗi buổi không quá 4 tiết, mỗi môn không quá 2tiết/ buổi. Việc dạy phụ đạo học sinh yếu kém là lương tâm và trách nhiệm của mỗi giáo viên.

  - Trong năm học 2011-2012 Phòng GD&ĐT tổ chức các cuộc thi:

      + Kiểm tra đội tuyển lớp 9 để lựa chọn đổi tuyển chính thức dự thi cấp tỉnh: Thỏng 10/2011

  + Thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính: Tháng 11/2011.

  + Thi học sinh giỏi lớp 6,7 ba bộ môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và 8 môn văn hoá lớp 8: Tháng 3/2012

  + Thi giỏ


  Nhắn tin cho tác giả
  Hoàng Đức Giang @ 09:10 07/09/2011
  Số lượt xem: 776
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  THÍ NGHIỆM LÀM SÔI NƯỚC ĐÁ

  Hướng dẫn | Liên hệ

  nhacnuoc03

  Hình ảnh nhacnuoc03  Mới! Du lịch ảo đến Nam Phi xem World Cup tại đây!

  Hình ảnh liên quan (3)

  Hình ảnh nhacnuoc02Hình ảnh nhacnuoc03Hình ảnh nhacnuoc05

  Người gửi

  ngondn ngondn
  Tên: Phạm Hữu Ngôn
  Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh
  Điện thoại: 0908.842285
  Website: http://360.yahoo.com/ngondn

  ©2010 SkyDoor - Mạng thông tin du lịch Việt Nam và thế giới
  Thông tin công ty - Góc báo chí - Sản phẩm - Quảng cáo - Hướng dẫn - Liên kết - Blog nhóm phát triển - Liên hệ
  Liên kết: Phiên bản tiếng Anh - Blog Nhanh